درب اتوماتیک اتاقک دوش هوا

از اتاقک دوش هوا و جعبه عبور تا سیستم خودکار هدایت شونده و درب های مدیریت بهداشت، تکنولوژی ترا اوکا در مکان های مختلف یافت می شود، از جمله کارخانه ها.

airshower

درب اتوماتیک نصب شده در ورودی اتاق تمیز، اتاقک دوش هوا شامل جت های هوا با قرار گرفتن درب های اتوماتیک در حالت کار قفل داخلی برای بهبود اثر بخشی دوش هوا و فراهم آوردن کنترل ورودی برای اتاق تمیز.

-استفاده اصلی:

کارخانه های الکترونیکی / ماشین آلات دقیق، کارخانه های دارو، کارخانه های پردازش غذا، تاسیسات بهداشتی و … .

-مدل های درب اتوماتیک غرفه دوش هوا:

  • یک لنگه و دو لنگه بازویی
  • یک لنگه و دو لنگه کشویی

شماتیک