درب اتوماتیک پلتفرم

درب های اتوماتیک پلتفرم نوع محافظ  P.S.D ترا اکا برای استفاده در سیستم های حمل و نقل در ژاپن و سراسر جهان طراحی شده اند. درب های اتوماتیک محافظ  قابلیت جدا کردن کامل پلتفرم از خط راه آهن را دارند و این امر ضامن سطح بالایی از امنیت و کارایی سیستم گردش هوا برای مسافران ترانزیت می باشد. عملکرد اتوماتیک زمانی که P.S.D در ارتباط با موقعیت قطار از طریق اتاق فرمان کار می کند ممکن است و این محیطی امن و آرام ایجاد خواهد کرد.

ایده آل برای ایستگاه مترو و راه آهن

فلوچارت عملکرد سیستم  P.S.D

platform work P.S.D