درب های اتوماتیک بازویی

درب های اتوماتیک بازویی کم جا قابل نصب روی سردر.

موجود در دو نوع بازشونده به داخل و خارج

Mounted externally to the transom, this engine uses a DC motor and comes with a number of configurable easy-to-use features

HOG-900

HOH-1000

نحوه نصب نصب بر روی سر در نصب بر روی سر در
نوع 90°Single Swing 90°Single Swing
حداکثر وزن قابل تحمل Less than 75kg x 1 Less than 75kg x 1
حداکثر عرض قابل تطبیق 700-900mm 700-1,000mm
سرعت باز شدن 35 – 40゜/s 35 – 45゜/s
زمان باز ماندن 0.5 – 4s 0 – 180s
نوع موتور موتور القایی موتور DC باجاروبک
سیستم انتقال قدرت Push Arm, Slide Arm Slide Arm
سیستم کنترل کننده 900T YCB-HOH
شرایط کارکرد دما و رطوبت -20 – 50℃ <75% (no condensation) -20 – 50℃ <75% (no condensation)
الزامات برق ورودی AC220V ±10% 5A 50/60Hz AC220V ±10% 5A 50/60Hz
مصرف برق تقریبا 200 وات ساعت/ 1000 بار باز و بسته شدن تقریبا 80 وات ساعت/ 1000 بار باز و بسته شدن
700-900mm
700-1,000mm

Swing Door – Download Schematics

  • HOH-1000

مناسب موقعیت هایی که در تمام اوقات درب بسته است. درب به صورت الکترونیکی باز شده و به طور خودکار بسته می شود.

این درب های بازویی اتوماتیک برای کاربردهای توکار طراحی شده اند. به زیبایی جایگذاری می شوند و بیصدا عمل میکنند.

HOG-1100

HB-1100

نحوه نصب نصب بر روی سر در نصب در داخل زمین
نوع 90°Single Swing 90°Single Swing
حداکثر وزن قابل تحمل Less than 75kg x 1 Less than 75kg x 1
حداکثر عرض قابل تطبیق 700-1,000mm 700-1,100mm
سرعت باز شدن 35-38゜/s 35-40゜/s
زمان باز ماندن 0.5-4s 0.5-4s
نوع موتور موتور القایی موتور سری
سیستم انتقال قدرت Open: Electric, Close: Door Closer Shaft Drive
سیستم کنترل کننده Integrated YCB-5S
شرایط کارکرد دما و رطوبت -20 – 50℃ <75% (no condensation) -20 – 50℃ <75% (no condensation)
الزامات برق ورودی AC220V ±10% 5A 50/60Hz AC220V ±10% 5A 50/60Hz
مصرف برق تقریبا 140 وات ساعت/ 1000 بار باز و
بسته شدن
تقریبا 140 وات ساعت/ 1000 بار باز و
بسته شدن
700 – 1,000mm
700 – 1,100mm

Swing Door – Schematic Download

  • HB-1100