نکات ایمنی و رسیدگی درب ها

06title_s_01 روشن کردن


لطفا موارد زیر را قبل از روشن کردن چک کنید.

 1. قفل درب باز است
 2. هیچ چیزی مسیر حرکت در را مسدود نکرده
 3. در کاملا بسته است
 4. هیچ کسی در مقابل سنسور قرار ندارد

لطفا مراقب موارد زیر را در هنگام روشن کردن باشید.

 1. روشن کردن هنگامی که درب ها بسته است:

⇓  درب های کنترل الکترونیکی

کامپیوتر نیاز به 2-3 ثانیه برای شناسایی موقعیت درب زمان نیاز دارد.

    ⇓ درب های کنترل غیر الکترونیکی

درب بلافاصله آماده می شود.

2. روشن کردن هنگامی که درب باز است:

    ⇓ درب های کنترل الکترونیکی

درب قبل از آماده استفاده شدن به آرامی بسته خواهد شد. اگر فردی در بازه سنسور قبل از بسته شدن راه برود، آن ها به آرامی شروع به باز شدن مجدد می کنند. لطفا از بازه سنسور خارج شوید تا در کاملا بست شود.

    ⇓ درب های کنترل غیر الکترونیکی

در بلافاصله شروع به بسته شدن میکند لطفا از گذر در فاصله بگیرید.

لطفا موارد زیر را یکبار زمانی که روشن است امتحان کنید

 1. باز و بسته شدن درب را حداقل 2 یا 3 بار چک کنید.
 2. درب را در جهت معکوس برای پاسخگویی سنسور کمکی امتحان کنید.

06title_s_01 خاموش کردن


لطفا موارد زیر را قبل از خاموش کردن چک کنید.

 1. هیچ کسی در حال عبور از درب نباشد
 2. درب کاملا بسته است.

مراقبت و نگهداری روزانه


مطمئن شوید درب اتوماتیک شما در هنگام بررسی خاموش است.

تمیز کرد قسمتی که درب کشویی حرکت می کند

حذف موانع و مواد رسوبی مانند سنگ و گرد و غبار از ریل راهنما و مناطق اطراف آن .

تمیز کردن سنسور

 • تمیز کردن لنز سنسور پرتویی با استفاده از یک پارچه نرم.
 • پاک کردن منظم سنسور بازتابنده نوری از گرد و غبار و مواد رسوبی یا پارچه نرم.

تمیز کردن فولاد ضد زنگ و بخش شیشه ای انواع درب ترا اوکا ( Stainless / Slim Sanergy / Sanergy doors)

 • در موارد معمول سطوح را ابتدا با دستمال مرطوب و سپس با دستمال خشک تمیز کنید.
 • در مواقعی که آلودگی با آب تمیز نمی شود، پارچه را در یک محلولی که متشکل از 1 یا 2 درصد مواد شوینده است خوابانده و با فشار مستقیم روی سطح آلودگی را قبل از خشک شدن پاک کنید.